MenuMenu

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KOLEJNEJ EDYCJI!!!!

W dniach 3-5 lipca 2019 roku odbyło się szkolenie pt.:

„Przepisy ustawy o transporcie kolejowym i aktach europejskich dotyczących kolei w praktyce”.

Prowadzącym szkolenie był Pan r.pr. Piotr Combik – ekspert prawa kolejowego, współautor książki „Interoperacyjność Systemu Kolei Unii Europejskiej”. 

W imieniu Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom szkolenia za udział w spotkaniu i zapraszamy na kolejną edycję.

 

Kontakt:
Karolina Karólczak-Morawska
telefon: 508 501 012
adres e-mail: k.karolczak@izbakolei.pl

Szkolenie na promie

W dniach 3-5 lipca 2019 roku odbyło się szkolenie pt.: „Przepisy ustawy o transporcie kolejowym i aktach europejskich dotyczących kolei w praktyce”. Prowadzącym szkolenie był Pan r.pr. Piotr Combik – ekspert prawa kolejowego, współautor  książki „Interoperacyjność Systemu Kolei Unii Europejskiej”. 

W szkoleniu wzięli udział przedstawiciele firm członkowskich Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei oraz przedsiębiorcy branży kolejowej.

Głównym celem spotkania zorganizowanego przez Izbę Kolei było przedstawienie zasad korzystania z infrastruktury kolejowej, zarządzania infrastrukturą kolejową i jej utrzymania. 

Dzięki przeprowadzonemu szkoleniu uczestnicy zostali wzbogaceni o dodatkową wiedzę na temat zasad i instrumentów regulacji transportu kolejowego. Atutem była również możliwość skonsultowania dotychczasowych doświadczeń zarówno z wykładowcą jak i z innymi uczestnikami szkolenia.

Ostatni dzień spotkania zakończył się uroczystym rozdaniem certyfikatów.

Prezentacje

Izba szkoliła on-linie

Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom swoich Członków, Polska Izba Kolei zorganizowała pierwsze wirtualne szkolenie. Temat inauguracyjnego webinarium brzmiał: „KODY GTU w praktyce”.

Internetowe wydarzenie, które miało miejsce 19 listopada 2020 r., spotkało się z dużym zainteresowaniem. Przeprowadziła je Violetta Wełnicka – Doradca Podatkowy ze Spółki Doradztwa Podatkowego KDP GOTOWICZ Sp. z o.o.

Warto nadmienić, że od października br. w związku z wejściem w życie nowych przepisów dotyczących przesyłania JPK VAT, podatnicy zmuszeni są do klasyfikacji sprzedawanych dóbr i świadczonych usług. Do określenia odpowiedniej grupy towarowo-usługowej służą właśnie kody GTU, które obejmują oznaczenia od 01 do 13.

Zakres tematyczny szkolenia obejmował zagadnienia związane z: charakterem i specyfiką kodów GTU; zasadami stosowania kodów GTU w nowej ewidencji VAT i w JPK_VAT; GTU w ewidencji – na czym polega i czemu służy? Oznaczeniem kodem GTU na fakturach; omówieniem poszczególnych oznaczeń GTU; transakcjami w obrocie międzynarodowym a GTU oraz sankcjami. Na zakończenie odbyła się sesja pytań, która pozwoliła doprecyzować wszystkie punkty.

Bardzo cieszy duży odzew, z jakim spotkało się webinarium. Dzięki profesjonalnej organizacji i przede wszystkim wysokiemu poziomowi merytorycznemu jego uczestnicy otrzymali niezbędną wiedzę i rzeczowe porady w dotyczącym ich aktualnie temacie. 

Dobre przyjęcie pozwala Polskiej Izbie Kolei planować kolejne tego typu szkolenia. W związku z tym wszyscy Członkowie proszeni są o zgłaszanie tematów i zagadnień, które chcieliby poznać na zasadzie specjalnie przygotowanego eksperckiego webinarium.

 

 

 

 

 

"CIT Estoński" - szkolenie on-line

Szanowni Państwo,

Mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w organizowanym przez Polską Izbę Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei szkoleniu on-line  „CIT Estoński”.  Szkolenie zostanie przeprowadzone przez Spółkę Doradztwa Podatkowego KDP GOTOWICZ Sp. z o.o..

Ryczałt od dochodów ze spółek kapitałowych to nowy system opodatkowania dla mikro, małych i średnich spółek kapitałowych (z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnych, których przychody nie przekraczają 100 mln zł). Zachętą ustawodawcy do stosowania nowych przepisów ma być odroczenie zapłaty podatku przez firmy oraz poprawa płynności finansowej firm.  Na szkoleniu zostaną omówione zasady stosowania nowych przepisów oraz plusy i minusy nowych regulacji.

Termin: listopad 2021

Forma: Szkolenie on-line

Tematyka szkolenia:

 • Regulacje prawne
 • Zakres podmiotowy stosowania przepisów
 • Limit przychodów oraz limit zatrudnienia
 • Odroczenie momentu powstania obowiązku podatkowego
 • Obowiązki ewidencyjne
 • Utrata prawa do estońskiego CIT
 • Pozostałe zagadnienia

Osoba odpowiedzialna za kontakt:

Anna Modrzejewska: e-mail: a.modrzejewska@izbakolei.pl, tel.: 501 797 551

  Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
  2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
  3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
  4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
   a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
   b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
  8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
  9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

  AKCEPTUJĘ