MenuMenu

Program szkolenia

Szkolenie tematyczne:

„Przepisy ustawy o transporcie kolejowym i aktach europejskich dotyczących kolei w praktyce”

Prowadzący: r.pr. Piotr Combik  - ekspert prawa kolejowego, współautor książki „Interoperacyjność Systemu Kolei Unii Europejskiej”
Organizator:  Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei
Data: 3 – 5 lipca 2019 r. 
Miejsce:  Gdańsk - Sztokholm - Gdańsk

I dzień (środa)

16:45 Odprawa uczestników na promie Wawel, POLFERRIES Gdańsk Westerplatte ul. Sucharskiego 70.
Zakwaterowanie.
17:30 Rozpoczęcie szkolenia. 
17:30 – 19:00 I cz. szkolenia „Przepisy ustawy o transporcie kolejowym w praktyce uczestników rynku kolejowego” 
19:30 Kolacja inauguracyjna. 

II dzień (czwartek)

08:00 – 09:15 Śniadanie
09:30 – 11:30 II cz. szkolenia „Przepisy ustawy o transporcie kolejowym i europejskie akty prawne”
12:00 Przyjście promu do Nyneshamn
12:15 Przejazd do centrum Sztokholmu. Wizyta studyjna:
• rozwiązania oraz technologie stosowane w metrze oraz dworcu kolejowym w Sztokholmie.
17:00 – 20:00 III cz. szkolenia Konsultacje indywidualne. Zakończenie szkolenia.
20:00 Kolacja

III  dzień (piątek)

08:00 - 10:00 Śniadanie
10:30 Podsumowanie szkolenia
11:00 Wręczenie certyfikatów
12:00 Przyjście promu do Gdańska

DOKUMENTY DO POBRANIA

Program

Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
 3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
 4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
  a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
  b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
 9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

AKCEPTUJĘ